עובדי החברה חברים פעילים בארגון הבינלאומי לניהול פרויקטים (PMI) ובארגון יועצי מערכות תקשורת וחתומים על קוד האתיקה של הארגון.

נציגי החברה משתתפים בצוות הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי הבניה ולמחשובם ומשתתפים בכתיבת פרק 18 – תשתיות תקשורת. 

נציגי החברה משתתפים בצוות כתיבת המכרז המוביל של משרד האוצר-אגף החשב הכללי-מינהל הרכש לאספקת והתקנת תשתיות תקשורת פאסיביות עבור משרדי הממשלה.

Ministry of Finance Government Procurement Administraion  

ITCOMinistry Of Defense 

המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת