תיכון אפיון ותכנון פרויקטי תקשוב

 o מתקני מחשוב (Data Center)

 o מרכזי שליטה ובקרה (NOC) 

 o אתרי תקשורת (Telecommunication Sites)

על ידי שילוב מומחים לתשתיות פיסיות ואלקטרו-מכאניות (Infrastructure facility ) ותשתיות מחשוב ( IT Infrastructure ) ויצירת אינטגרציה בינהם.

o סקר אתר (Site Survey)
o אפיון (Program)
o תיכון (Feasibility Check)
o תכנון (Design)
o ליווי שלב ההקמה (Accompanying Build Process)
o פיקוח עליון (Supervision)
o בדיקות קבלה (Accepted Test)
o הכנה להסמכה (Pre Commissioning)
o ליווי ההסמכה ומבצוע (Commissioning)

•בנית תכניות אב לתקשוב ומערכות מידע (ICT Strategic Plan) תוך שימוש ביועצים בעלי ניסיון רב כמנהלים בכירים בארגון ( CIO, CEO CTO). החברה מייעצת למנהלי מחשוב ומנכ"לים בהבנית תהליכים אסטרטגים וגזירת המשמעיות התקשוביות .

o ניתוח של תהליכים ארגוניים ובנית תוכנית תקשוב התואמת לצרכי הארגון
o תכנית רב שנתית למערכות מידע ותקשוב (ICT Annual Plan)
o תכנית המשכיות עסקית (BCP)
o תכנית התאוששות ממצבי אסון (DRP)
o תמיכה במיזוג ואיחוד חברות (M&A)
o הטמעה ופיקוח על מימוש ויישום התוכניות שגובשו בקטגוריות השונות

•ניהול פרויקטי תקשוב (Project Management) על פי תורת ניהול הפרויקטים (PMBOK) של הארגון הבינלאומי לניהול פרויקטים (PMI),החברה  אחראית על כל שלבי הפרויקט הכוללים איסוף צרכים, בנית תכנית עבודה, בנית תרשים לוח זמנים (Gantt), ניהול סיכונים, יישום התוכנית  והעברה מסודרת של האחריות ללקוח.

o הקמה וניהול של גופי ניהול פרויקט PMO)) ויצירת אסטרטגיה לניהול פרויקטים בארגון
o הקמה ושדרוג של תשתיות מחשוב
o אופטימציה של טכנולוגית הענן בחברה
o תהליכי מודרניזציה של מערכות מידע
o הבניה וניהול פרויקטי פיתוח בשיטות Waterfall ו Agile

 

המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת